Dominium Łomnica

Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego
*Strona w fazie przebudowy

O nas

Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego Dominium Łomnica została założona w roku 2004. Postawiła sobie za cel ochronę unikatowego krajobrazu kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Jego ochrona połączona z zastosowaniem przyjaznego dla krajobrazu rolnictwa i zagospodarowaniem terenu oraz odpowiedzialnej turystyki, może otwierać coraz to nowe gospodarcze perspektywy rozwoju dla mieszkańców i firm.

W skład działalności wchodzi:

 • - Muzeum
 • - Dom Modlitwy
 • - Folwark z Kuchnią Ziemiańską
 • - oraz historyczny Ogród Kuchenny

Centrum działalności Fundacji to Zespół Muzealno-Pałacowy, w którego skład wchodzi - jako główna atrakcja - Muzeum w Dużym Pałacu Łomnica wraz z wystawą „Trzy wieki życia w Pałacu Łomnica”. W muzeum pałacowym zwiedzać można na trzech kondygnacjach historyczne wnętrza pałacowe z przestrzeni trzech wieków. Wystawę o historii pałacu oraz losów jego mieszkańców – różnych właścicielach oraz służby z okresu IIX wieku do czasów dzisiejszych- można obejrzeć na swoim telefonie przez zalogowanie do sieci wewnętrznej lub na wypożyczonym w muzeum tablecie. Muzeum pałacowe oraz wystawa stanowią nowoczesną atrakcję kulturalną dla mieszkańców regionu oraz turystów krajowych i zagranicznych. Wystawa przygotowana jest dla różnych odbiorców – dzieci, młodzieży oraz dorosłych, aby zapewnić ciekawe i bogate informacje dla każdego zwiedzającego. Szczególnie interesujący jest towarzyszący jej program edukacyjny kierowany do dzieci.

Drugim udostępnionym do zwiedzania miejscem na terenie parku jest historyczny, zrekonstruowany „Dom Modlitwy” jako miejsce spotkań oraz obiekt, w którym obejrzeć można wystawę „Śląskie Domy Modlitwy – Śląska Tolerancja” o historii domów modlitwy na Dolnym Śląsku. Obydwie wystawy są otwarte codziennie.

Poznaj całą historię

W skład zespołu muzealnego wchodzi również zrekonstruowany Folwark przy Pałacu Łomnica z kuchnią szkoleniową zwaną Kuchnią Ziemiańską oraz historyczny Ogród Kuchenny.

Fundacja na terenie Folwarku organizuje regularnie imprezy kulturalne i oferuje aktywności edukacyjne. Oferta edukacyjna koncentruje się głównie na grupach dziecięcych i młodzieżowych. W Ogrodzie Kuchennym młodzież może zapoznać się ze znaczeniem zdrowego żywienia, na bazie tego, co oferuje nam przyroda - z tradycyjnymi odmianami warzyw i ziół. Dzieci obserwują i wykonują samodzielnie drobne czynności ogrodnicze, poznają bogactwo gatunków, odmian i smaków, tego, co do niedawna jeszcze znaleźć można było w każdym wiejskim ogrodzie domowym. Poznają także sposób funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Działalność ta ma na celu długofalowo zmienić świadomość, w kierunku bardziej odpowiedzialnego, zrównoważonego traktowania darów przyrody oraz walorów krajobrazu kulturowego jako dziedzictwa kultury europejskiej.

Na Folwarku odbywają się regularnie o każdej porze roku kiermasze: Kiermasz Wiosenny, Kiermasz Dożynkowy oraz Kiermasz Adwentowy. Wspomagają one rozwój regionalnych produktów - wiele lokalnych mini przedsiębiorstw rozbudowało swoją działalność dzięki naszym kiermaszom. Turystom oferujemy ich produkty przez cały rok w Sklepie Folwarcznym.

Na Folwarku odbywają się regularnie o każdej porze roku kiermasze: Kiermasz Wiosenny, Kiermasz Dożynkowy oraz Kiermasz Adwentowy. Wspomagają one rozwój regionalnych produktów - wiele lokalnych mini przedsiębiorstw rozbudowało swoją działalność dzięki naszym kiermaszom. Turystom oferujemy ich produkty przez cały rok w Sklepie Folwarcznym.

Fundacja dba również o ochronę zabytków, które tworzą wizerunek krajobrazu kulturowego. Grono przyjaciół fundacji w Łomnicy ciągle działa na rzecz dalszego rozwoju aktywności fundacji. Na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego znajdują się jeszcze liczne ciekawe obiekty i z nimi związane ciekawe historie tego miejsca. Plany na przyszłość są liczne, zapraszamy do współpracy na rzecz ochrony i rozwoju naszego bogatego wspólnego dziedzictwa kultury europejskiej.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • - podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Fundacja Dominium znajduje się na liście uprawnionych organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % z podatków: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=107111

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 • 1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Fundacja Dominium i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000223627 (art.45 ust.5c ustawy o pdof). Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdof).
 • 2. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdof).

Numer konta – Dominium Łomnica - Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kolturowego
ul. Karpnicka 3, 58-508 Łomnica KONTO PL: nr konta: PKO BP 63 1020 2124 0000 8402 0123 3618
KONTO EUR: PL47 1020 2124 0000 8202 0195 7430

Godziny otwarcia

Kontakt

Fundacja Dominium

58-531 Łomnica

ul. Karpnicka 3

tel. +48 (75) 71 30 460

e-mail: dominium@palac-lomnica.pl

W sprawach organizacyjnych

dotyczących Kiermaszy

tel. 798 427 655

Kontakt dla Mediów

tel. 797 661 735